Welke Oracle versie is supported?

Upgrade Oracle 12c: maar hoe zit het met de huidige release

Momenteel zien wij dat veel klanten een upgrade van de Oracle 11.2 omgeving naar een Oracle 12 omgeving aan het voor bereiden zijn. Er zijn verschillende redenen om een dergelijk upgrade uit te voeren, of om deze nog even uit te stellen. 
De twee belangrijkste argumenten zijn

  • Applicatie certificatie
    Ondersteund de gewenste versie van de applicatie een specifieke database release
  • Database ondersteuning
    Welke release van de database wordt nog ondersteund en hoe lang zijn er nog security fixes beschikbaar.

Om een goede keuze te kunnen maken is het belangrijk op een rijtje te hebben wat de kritische data zijn. Hieronder een overzicht, we beperken we ons hierbij tot de ‘terminal’/gangbare releases :

Database release 11.2.0.4:

Deze release is momenteel in Extended Support’. Tot 31 december 2018 is Extended Support ‘Free of Charge’ en daarmee toegankelijk voor iedereen. In december 2020 stopt het patchen van deze release compleet.

Database release 12.1.0.2:

Deze release is momenteel nog in ‘Premier Support’ 31 juli 2018 gaat extended support in. De extended support is tot 31 juli 2019 ‘free of charge. Tot 31 juli 2021 zijn er patches onder een Extende Support contract beschikbaar.12.2.0,1Zit momenteel in ‘Premier Support’. Deze zal 21 maart 2022 eindigen. Oracle 18 en 19 zullen als ‘Patch Sets’ op Oracle 12.2 beschouwd worden.

Database release 12.2.0.1

Deze release is momenteel in ‘Premier Support’. Deze zal 21 maart 2022 eindigen. Oracle 18 en 19 zullen als ‘Patch Sets’ op Oracle 12.2 beschouwd worden.

En wat betekent dit nu voor u?

  • Oracle 11.2.0.4 zal na juli niet meer gepatcht worden zonder extra contract.
  • Oracle 12.1.0.2 heeft een relatief beperkte levensduur
  • Oracle 12.2.0.1 heeft een relatief lange toekomst

Relevante referenties

Heeft u vragen of wilt u eens klankborden over uw situatie? Neem dan vooral contact met ons op.

Scroll to Top