Vroeger was alles beter…..

Als je niet oppast

De IT staat niet echt bekend om zijn conservatieve gedrag. Met gretigheid worden nieuwe ontwikkelingen opgepakt. De ene technologie wordt zonder blikken of blozen ingeruild voor de volgende nieuwere variant. Dit allemaal in de overtuiging dat we vooruitgang mogelijk moeten maken en niet moeten tegen houden.

Hiermee is de cultuur in de IT sterk verschillend met de man in de straat die straat vaak niet zo veel op heeft met de allerlei vernieuwingen. Onder andere omdat dit vertrouwde processen overhoop haalt en contacten en procedures verdwijnen. Hiermee wordt ervaren dat impliciete communicatie, taken en kennis vaak verdwijnen.

Of het nu gaat de manier waarop het ophalen van het huisvuil gaat, de manier waarop het onderhoud in de openbare ruimte wordt geregeld of hoe de overlast van de lokale hangjeugd wordt aangepakt. Alles wordt meer en meer geregeld aan de hand van efficiënte centraal geregelde processen. Dit wordt in sterke mate door IT gefaciliteerd.

Op dit moment is de grote wijziging van in het IT landschap de massale introductie van de Cloud.  Veel organisaties zetten (delen van) de IT infrastructuur buiten de deur bij een public cloud provider en vertrouwen er op dat de gestandaardiseerde aanpak van de cloud provider voldoet. De beheerders die vaak al jaren actief zijn in de organisatie worden daarmee overbodig in hun rol en kunnen nu ingezet worden bij veel hippere projecten waarbij nieuwe functionaliteit voor de organisatie en zijn klanten beschikbaar wordt gemaakt.

De vraag is of nu straks de beleving in de organisatie straks niet is zoals de man op de straat : ‘Vroeger was alles beter’. Een probleem van elke beheerorganisatie is dat haar werk slecht zichtbaar is. Het ontbreken van het werk is echter vaak snel duidelijk. Zo geldt het voor de vuilophaaldienst, maar ook zeker voor de taken van de systeem- en databasebeheer. De werkzaamheden die zij uitvoeren hebben niet direct invloed op mooie nieuwe functionaliteit maar dragen wel sterk bij aan beschikbaarheid en stabiliteit naar de toekomst. Daarnaast zien de beheerder tijdens de dagelijkse ronde op de systemen vaak ook nog andere zaken die bij de standaard onderhoudsroutine horen. Het zijn juist deze observaties die slecht te automatiseren zijn maar wel nodig zijn voor een toekomstbestendige infrastructuur. Net zoals de wijkagent of vuilnisman losse tegels constateren en rapporteren waardoor deze tijdig aangepakt kunnen worden is het ook de systeem- of databasebeheerder die een constaterende rol heeft. Het is van belang bij een migratie naar een cloud oplossing oog te houden voor de (beheer)werkzaamheden die niet komen te vervallen. Waarbij de organisatie met zijn kennis en ervaring nog steeds verantwoordelijkheid hebben voor de stabiliteit van de applicatie infrastructuur. Hiermee komen we bij de parallel met het beheer van de openbare ruimte. Ook al kunnen we de processen standaardiseren en efficiënt maken, er blijft ruimte nodig om de signalen en afwijkingen te constateren op basis van de ervaringen. Als we dat niet doen dan blijft alles draaien maar bestaat het risico dat rond de IT een sfeer ontstaat van ‘Vroeger was alles beter’

Zullen we samen kijken hoe het bij jouw organisatie beter kan?

Scroll to Top