Upgrade Oracle 12.2: fors meer diskruimte gewenst

De meeste DBA’s zijn zich ervan bewust dat het upgraden van een database vaak ook impact heeft op de benodigde systeemcapaciteit. Het komt zelden voor dat memory en CPU-gebruik niet veranderen. Meestal ten gunste, omdat er bijvoorbeeld een effectievere manier gevonden is om dure queries uit te voeren, maar vaak blijkt het dat er meer CPU en vooral meer geheugen nodig is om de database net zo soepel te laten lopen als voorheen. Vaak wordt rekening gehouden met een groei van het benodigd geheugen van c.a. 10%.

Diskruimte is tijdens een upgrade eigenlijk nooit een punt van discussie. Tijdens het upgrade-traject staan voor een korte tijd twee software releases naast elkaar, maar de database is na de migratie eigenlijk net zo groot als voor de migratie. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een export en import strategie, kan zelfs blijken dat na de upgrade minder diskruimte nodig is dan voor de upgrade.

Bij het upgraden van Oracle 11g Release 2 naar Oracle 12c Release 2 speelt er echter meer. Tenminste, ervan uitgaande dat er gebruik gemaakt wordt van de container database (CDB) architectuur.
Laten we eens een praktijkvoorbeeld nemen van een database die van 11.2 (non-container) naar 12.2 (single tenant container) wordt overgezet:

De database neemt onder Oracle 11.2 5G schijfruimte in beslag. Eén full database backup (exclusief archive log files) neemt 3G in beslag. Als we kijken naar de gemigreerde kopie (nieuw gecreëerde database en omgezet met fully transportable) zien we een database met een omvang van 6.6G waarnaast de backup 4.4G aan ruimte kost.

Wanneer we kijken hoe de 6.6G van de Oracle 12.2 database is opgebouwd, zien we dat 2.7G voor de root container is, 900M voor de seed container en 2.8G voor de pluggable. Wanneer we dezelfde verhouding voor de back-up hanteren, dan komen we hiervoor op 2.1G, 1.4G en 750M.

Dit betekent dat de database met één backup onder Oracle 11.2 in totaal 8G in gebruik neemt, tegenover 11G onder Oracle 12.2. Dat is een toename van 37%. Daarvan zal zeker nog iets te besparen zijn door aandacht te besteden aan de sizing van de temporary en undo tablespace van de root container. 

Belangrijke conclusie is dat bij de overgang van Oracle 11.2 naar Oracle 12 (single) tenant rekening gehouden moet worden met een hoger disk gebruik.
Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw migratie van Oracle 11 naar Oracle 12?

Scroll to Top