Security – Critical patch update Oracle Juli 2021

Op 20 juli 2021 heeft Oracle de derde Critical Patch Update (CPU) van 2021 uitgebracht. Op deze manier stelt Oracle security patches beschikbaar voor haar producten. Dit is noodzakelijk omdat op een gestructureerde manier de gevonden kwetsbaarheden in de Oracle software worden te lossen.  

Oracle database server 

In de CPU van juli worden 16 kwetsbaarheden gemeld die in deze CPU voor de database worden opgelost. De geïdentificeerde versies variëren van Oracle 12.1 tot en met Oracle 19 en betreft kwetsbaarheden in de protocollen Oracle Net en HTTP.  
Van de dertien kwetsbaarheden, die worden opgelost in de database, zijn er twaalf minder ernstig van aard. Er is echter één kwetsbaarheid met een hoge CVSS score, namelijk in de component Advanced Networking met een CVSS score van 8.3. Voor deze kwetsbaarheid geldt dat die zonder autorisatie remote misbruikt kan worden.  
Gegeven de karakteristiek van de kwetsbaarheden is er voor de database geen reden af te wijken van het al gedefinieerde patch beleid. 

Voor Oracle 12.1 en oudere releases komt geen CPU meer beschikbaar. Als deze versie nog gebruikt worden is een upgrade noodzakelijk om een veilige omgeving te behouden. 

Oracle Client installaties 

De CPU van juli is ook van toepassing op een Oracle client installatie (zonder RDBMS) en bevat een kwetsbaarheid met de CVSS score van 8.3, namelijk in de component Advanced Networking. 

Oracle Enterprise Manager en WebLogic server 

Het aantal kwetsbaarheden gerelateerd aan Enterprise Manager en WebLogic is groter en zo ook het risico. De Enterprise Manager bevat 8 nieuwe kwetsbaarheden waarvan alle misbruikt kunnen worden voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie, één van deze heeft een CVSS score van 9.8. Het treft hier de versies 12.1.2.0, 13.3.0.0 en 13.4.0.0. 

Fusion Middelware, waar WebLogic Server onder valt, bevat 48 nieuwe kwetsbaarheden waarvan er 35 misbruikt kunnen worden voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie. En 2 kwetsbaarheden zijn met een CVSS score 9.9 geclassificeerd. 
Gegeven de impact van deze kwetsbaarheden is het advies Enterprise Manager en WebLogicServer direct te patchen. 

Oracle Java SE 

Zes nieuwe kwetsbaarheden worden voor Oracle Java SE geadresseerd in deze CPU. Vijf ervan kunnen worden misbruikt voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie. Het treft hier de versies 7u301, 8u291, 11.0.11, 16.0.1. 
Gegeven de impact van deze kwetsbaarheden is het advies Oracle Java SE direct te patchen. 

Oracle MySQL 

In deze patch worden 41 nieuwe kwetsbaarheden voor de MySQL database opgelost. Tien van deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt worden voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie. Waarvan er één met een CVSS score van 8.8. 
Gezien het grote aantal kwetsbaarheden wordt geadviseerd naar de laatste minor release te upgraden. 

Algemeen

Elk patch advies bevat nieuwe kwetsbaarheden die in de software zijn gevonden. Niet gepatchte software maakt het voor hackers extra makkelijk om data te stelen of te verminken. Reden genoeg om regelmatig te patchen. In een patchplan bepaal je o.a. hoe vaak per jaar er minimaal gepatcht wordt om te voorkomen dat het altijd een ad-hoc beslissing blijft. Advies nodig bij het opstellen van een patchplan? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek? Het treft hier de versies 5.7.34 en eerder en 8.0.25 en eerder. 

Release planning 

De volgende CPU’s staan gepland voor: 

  • 19 oktober 2021 
  • 18 januari 2022 
  • 19 april 2022 
  • 19 juli 2022 

Verwijzingen 

Meer informatie over deze CPU is te vinden via pagina “Oracle Security Alerts” en op pagina “Documentation Map” staan verwijzingen naar waar en welke patch te downloaden.

We hopen dat we je met dit artikel Critical Patch update Oracle juli 2021 op weg hebben geholpen. Mocht je hulp nodig hebben of je hebt vragen n.a.v. dit artikel, laat het ons dan weten.

Oracle Security en patching

Scroll to Top