Security – Critical patch update Oracle Januari 2024

Critical Patch Update Oracle Januari 2024. Op 16 januari 2024 heeft Oracle haar eerste Critical Patch Update (CPU) van 2024 uitgebracht. Dit is de manier waarop Oracle security patches beschikbaar stelt voor haar producten. Dit is noodzakelijk om op een gestructureerde manier de gevonden kwetsbaarheden in de Oracle software op te lossen. Deze CPU bevat 389 nieuwe security patches voor de gehele productfolio van Oracle, waarvan wij er een aantal uitlichten die mogelijk voor je organisatie van toepassing zijn.

Oracle database server

In de CPU van januari worden 3 kwetsbaarheden gemeld die in deze CPU voor de database worden opgelost. De geïdentificeerde versies zijn Oracle 19 en Oracle 21 en het betreft kwetsbaarheden in de componenten “Oracle Text”, “Oracle Spatial and Graph” en “Java VM”. De componenten hebben een relatief lage score.

Oracle Client installaties

Deze CPU bevat geen kwetsbaarheden die van toepassing zijn op een Oracle client installatie (zonder RDBMS).

Oracle SQL Developer

Voor SQL Developer zelf zijn er geen kwetsbaarheden gemeld, echter wel voor een component van derden namelijk “Apache Commons Compress”. Toch staat het advies altijd de meest recente versie te gebruiken, SQL Developer 23.11 versie 23.1.1.345.2114 .

Oracle REST Data Services

ORDS bevat géén nieuwe kwetsbaarheid.

Oracle GoldenGate

Voor Oracle GoldenGate is er één patch beschikbaar in deze CPU, deze lost misbruik voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie op. De CVSS scores zijn maximaal een 3.7. Het betreft de Oracle GoldenGate versies 19.1.0.0.0, 19.1.0.0.231017 en 21.3-21.12.

Oracle Fusion Middleware en WebLogic

Fusion Middleware, waar WebLogic Server onder valt, bevat 39 nieuwe kwetsbaarheden waarvan er 29 misbruikt kunnen worden voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie. Voor Weblogic zijn er zeven kwetsbaarheden gerapporteerd waarvan er één met een CVSS score van 8.8. Het treft de WebLogic versies 12.2.1.4.0 en 14.1.1.0.0.

Gegeven het aantal en de impact van de kwetsbaarheden is het advies WebLogic Server direct te patchen.

Oracle Enterprise Manager

Het aantal kwetsbaarheden gerelateerd aan Enterprise Manager is ook deze keer relatief beperkt. De Enterprise Manager bevat 12 nieuwe kwetsbaarheden waarvan er 11 misbruikt kunnen worden voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie, één heeft een CVSS score van 8.3. Het treft hier de versies 12.4.0.0, 13.3.0.1 en 13.5.0.0.

Gegeven de impact van deze kwetsbaarheden en de kwetsbaarheden in Fusion Middleware, waar Oracle Enterprise Manager gebruikt van maakt, is het advies Enterprise Manager direct te patchen.

Oracle Java SE

Dertien nieuwe kwetsbaarheden worden voor Oracle Java SE geadresseerd in deze CPU. Waarvan er 11 kunnen worden misbruikt voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie. De hoogste CVSS score van deze kwetsbaarheden in Oracle Java SE heeft een classificatie van 7.5. De geraakte versies zijn 8u391 , 11.0.21, 17.0.9 en 21.0.1.

Gegeven de impact van deze kwetsbaarheden is het advies Oracle Java SE direct te patchen.

Oracle MySQL

In deze patch worden 40 nieuwe kwetsbaarheden voor de MySQL database opgelost. Twaalf van deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt worden voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie. Waarvan er twee met een CVSS score van 9.8. De kwetsbaarheden betreffen de versies 7.5.32, 7.6.28, 8.0.35, 8.1.0, 8.2.0 en alle voorgaande versies van 7.5.32, 7.6.28, 8.0.35, 8.1.0 en 8.2.0.

Gezien het grote aantal kwetsbaarheden wordt geadviseerd direct naar de laatste minor release te upgraden.

Oracle Virtualization

Geen kwetsbaarheden gemeld.

Het advies is altijd de meest recente versie van VirtualBox te gebruiken, versie 7.0.14.

Algemeen

Elk patch advies bevat nieuwe kwetsbaarheden die in de software zijn gevonden. Software die niet is gepatcht, maakt het voor hackers extra makkelijk om data te stelen of te verminken. Reden genoeg om regelmatig te patchen. In een patchplan bepaal je o.a. hoe vaak per jaar er minimaal gepatcht wordt om te voorkomen dat het een ad-hoc beslissing blijft. Op Windows komen de CPU’s later beschikbaar komen, tot zeker een maand na aankondiging.

Advies nodig bij het opstellen van een patchplan? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek?

Release planning

De volgende CPU’s staan gepland voor:

  • 16 april 2024
  • 16 juli 2024
  • 15 oktober 2024
  • 21 januari 2025

Verwijzingen

Meer informatie over deze CPU is te vinden via pagina “Oracle Security Alerts” en op pagina “Documentation Map” staan verwijzingen naar waar en welke patch te downloaden.

We hopen dat we je met dit artikel Critical Patch update Oracle januari 2024 op weg hebben geholpen. Mocht je hulp nodig hebben of je hebt vragen n.a.v. dit artikel, laat het ons dan weten.

Oracle Security en patching

Scroll to Top