Security – Critical patch update Oracle April 2023

Op 18 april 2023 heeft Oracle de tweede Critical Patch Update (CPU) van 2023 uitgebracht. Op deze manier stelt Oracle security patches beschikbaar voor haar producten. Dit is noodzakelijk om op een gestructureerde manier de gevonden kwetsbaarheden in de Oracle software op te lossen.

Oracle database server

In de CPU van april worden 5 kwetsbaarheden gemeld die in deze CPU voor de database worden opgelost. De geïdentificeerde versies zijn Oracle 19 en Oracle 21 en het betreft kwetsbaarheden in de componenten “Java VM”, “Oracle Database Recovery Manager”, “Oracle Database Workload Manager (Apache Commons FileUpload)”, “Oracle Database Workload Manager (Apache Commons FileUpload)” en “Oracle Database OML4PY (Python)”. Geen van deze componenten heeft een kwetsbaarheid die remote toegang mogelijk maakt.

Oracle Client installaties

Deze CPU bevat geen patches die van toepassing zijn op een Oracle client installatie (zonder RDBMS).

Oracle SQL Developer

Deze CPU bevat twee patches die van toepassing zijn op een Oracle SQL Developer installatie, waarvan er één misbruikt kan worden voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie. Het advies is de meest recente versie te gebruiken, versie 22.21. 234.1810.

Oracle GoldenGate

Voor Oracle GoldenGate zijn er twee patches beschikbaar in deze CPU, waarvan er één misbruikt kan worden voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie, één van deze heeft een CVSS score van 9.8. Het treft hier het component GoldenGate Studio (Enterprise Security API) in Fusion Middleware versie 12.2.1.4.0. Het advies deze direct te patchen.

Oracle REST Data Services

Voor het component Oracle REST Data Services (Apache Commons FileUpload) in Oracle REST Data Services wordt er één kwetsbaarheid opgelost met deze CPU en er is geen sprake van een kwetsbaarheid die remote toegang mogelijk maakt.

Oracle Fusion Middleware en WebLogic

Fusion Middleware, waar WebLogic Server onder valt, bevat 49 nieuwe kwetsbaarheden waarvan er 44 misbruikt kunnen worden voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie. Zes kwetsbaarheden van WebLogic hebben de hoogste CVSS score met een classificatie van 9.8. Het treft hier de WebLogic versies 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0 en 14.1.1.0.0.

Gegeven de impact van deze kwetsbaarheden is het advies WebLogic Server direct te patchen.

Oracle Enterprise Manager

Het aantal kwetsbaarheden gerelateerd aan Enterprise Manager is ook deze keer relatief beperkt. De Enterprise Manager bevat 4 nieuwe kwetsbaarheden waarvan drie misbruikt kunnen worden voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie, twee hebben een CVSS score van 7.5. Het treft hier de versies 12.4.0.0 en 13.3.0.1.

Gegeven de impact van deze kwetsbaarheden en de kwetsbaarheden in Fusion Middleware, waar Oracle Enterprise Manager gebruikt van maakt, is het advies Enterprise Manager direct te patchen.

Oracle Java SE

Acht nieuwe kwetsbaarheden worden voor Oracle Java SE geadresseerd in deze CPU. Zeven van de acht kunnen worden misbruikt voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie. De hoogste CVSS score van deze kwetsbaarheden in Oracle Java SE hebben een classificatie van 7.4. Het betreft hier de versies 8u361, 11.0.18, 17.0.6 en 20 en hoger.

Gegeven de impact van deze kwetsbaarheden is het advies Oracle Java SE direct te patchen.

Oracle MySQL

In deze patch worden 37 nieuwe kwetsbaarheden voor de MySQL database opgelost. Elf van deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt worden voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie. Waarvan er één met een CVSS score van 9.8. Het treft hier de versies 5.7.41 en 8.0.32 en alle voorgaande versies.

Gezien het grote aantal kwetsbaarheden wordt geadviseerd naar de laatste minor release te upgraden.

Oracle Virtualization

Met de patch voor Virtualbox worden 11 nieuwe kwetsbaarheden opgelost. Eén van deze kwetsbaarheden met een CVSS score van 8.2 kan misbruikt worden voor het verkrijgen van remote toegang zonder enige authenticatie.

Het advies is altijd de meest recente versie van VirtualBox te gebruiken, versie 7.0.8.

Algemeen

Elk patch advies bevat nieuwe kwetsbaarheden die in de software zijn gevonden. Software die niet is gepatcht, maakt het voor hackers extra makkelijk om data te stelen of te verminken. Reden genoeg om regelmatig te patchen. In een patchplan bepaal je o.a. hoe vaak per jaar er minimaal gepatcht wordt om te voorkomen dat het altijd een ad-hoc beslissing blijft.
Op Windows kunnen de CPU’s later beschikbaar komen, tot een maand na aankondiging.
Advies nodig bij het opstellen van een patchplan? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek?

Release planning

De volgende CPU’s staan gepland voor:

  • 18 Juli 2023
  • 17 Oktober 2023
  • 16 Januari 2024
  • 16 April 2024

Verwijzingen

Meer informatie over deze CPU is te vinden via pagina “Oracle Security Alerts” en op pagina “Documentation Map” staan verwijzingen naar waar en welke patch te downloaden.

Oracle Security Alerts

Critical Patch Update for April 2023 Documentation Map (Doc ID 2921643.1); https://support.oracle.com/epmos/faces/DocContentDisplay?id=2921643.1

We hopen dat we je met dit artikel Critical Patch update Oracle april 2023 op weg hebben geholpen. Mocht je hulp nodig hebben of je hebt vragen n.a.v. dit artikel, laat het ons dan weten.

Oracle Security en patching

Scroll to Top