Wilt u uw PostgreSQL beheer uitbesteden?

Een groot aantal organisaties heeft het database-beheer bij Axis into ICT belegd. We bieden die organisaties ondersteuning op afstand. Welke ondersteuning dat is, hangt af van de door de organisatie benodigde kennis en kunde. Maar ook van de wensen van gebruikers ten aanzien van de beschikbaarheid van de omgeving.

Hoe onze specialisten uw organisatie op afstand kunnen helpen met uw database-beheer onderzoeken we graag samen. We maken met iedere organisatie specifieke afspraken over de wijze waarop wij remote beheer ondersteuning bieden. Deze leggen we vast in een maatwerk Service Level Agreement (SLA). Een SLA die daarmee naadloos aansluit bij de beheerprocessen en afspraken die u binnen uw eigen organisatie heeft gemaakt. Maar ook een SLA waar we ons beiden goed in kunnen vinden, want dat werkt - denken wij - het beste samen.

Uw databasebeheerder kan gerust met vakantie

“Geen ingewikkelde contracten maar concrete professionele ondersteuning op die momenten dat het nodig is.”

Deze uitspraak deed een van onze klanten, die zelfs tijdens zijn vakanties nog wel eens voor hulp op afstand werd gebeld.

Axis into ICT zorgt tijdens de vakantie van uw beheerder voor optimale beschikbaarheid en performance van uw databases. Uw DBA kan dus gerust met vakantie en zijn werktelefoon thuis laten. 

Vraag nu vrijblijvend advies