PostgreSQL versie 11 New Features

PostgreSQL een van de meest wijdverspreide open source RDBMS-en staat aan de vooravond van de jaarlijkse release van de nieuwe versie. Een goed moment te kijken naar enkele in de oog springende new features die in deze versie aanwezig zijn.

 • Partitioning verbeteringen
  Nadat in PostgreSQL 10 declarative partitioning is ingevoerd zijn er in deze release de nodige uitbreidingen en verbeteringen beschikbaar gekomen. Hiermee wordt PostgreSQL nog meer geschikt voor het verwerken van (zeer) grote hoeveelheden data.
 • De WAL file size kan geconfigureerd worden met initdb tijdens het creëren van het database cluster. Hiermee is het mogelijk de WAL te configureren zoals het best bij recovery- en performance-eisen past.
 • Toevoeging van stored procedures die instaat zijn ‘embedded’ transacties uit te voeren. Hiermee kunnen bijvoorbeeld log-procedures geïmplementeerd worden
 • exit uit psql
  Misschien wel de grootste frustratie van nieuwe mensen op PostgreSQL is de manier om psql te beëindigen met het ‘\q ‘ commando. Met ingang van PostgreSQL 11 zijn exit en quit ook werkende commando’s.
 • The SQL window functions zijn uitgebreid zodat zij alle framing features van de SQL 2011 standaard ondersteunen. Hiermee is de volledige functionaliteit en compatibiliteit met andere SQL 2011 compliant databases aanwezig
 • pg_dump is zo veranderd dat bij de ‘gewone’pg_dump ook permissies en database properties worden meegenomen. In het verleden werden deze alleen met pg_dumpall meegenomen.
 • De optimizer is op diverse plaatsen verbeterd zodat de cardinaliteit en selectiviteit van diverse operaties en constructies beter ingeschat kan worden. Dit zal voor relevante statement tot een betere performance leiden.
 • In streaming logical replication wordt nu ook het truncate commando meegenomen, hiermee is deze optie nog bruikbaarder
 • support voor Large Pages op Windows is geïmplementeerd. Dit levert een beter resource gebruik op Windows op.

Een volledig overzicht van de nieuwe functionaliteit kan in de PostgreSQL documentatie. De lijst van nieuwe functionaliteit is een indicatie van de richting en snelheid waarin de PostgreSQL database zich ontwikkeld. Hiermee toont PostgreSQL zich een volwaardig database management systeem.

Meer informatie nodig? Of wil je hulp met je eigen PostgreSQL of EDB omgeving?

Scroll to Top