PostgreSQL nieuwe versie- en update-nummering bij eerstvolgende major release.

PostgreSQL past versie- en update-nummering aan bij eerstvolgende major release.

september 2017:
De volgende major release van PostgreSQL is versie 10 en vanaf deze release verandert de nummering van de major en de update releases.

PostgreSQL releases

Voordat we u informeren over deze nieuwe nummering blikken we eerst terug op de huidige methodiek, de gebruikte termen en het concept. De database releases van PostgreSQL worden aangeduid volgens een naamconventie. In onderstaand paragraaf wordt deze toegelicht.

De PostgreSQL database release aanduiding bestaat uit een major en een minor component en vormen tezamen de versie aanduiding. De major release aanduiding bestaat uit de eerste twee getallen en de minor release uit het laatste getal, bijvoorbeeld major release 9.3 en minor release 19. De meest recente major release van PostgreSQL is versie 9.6 en de laatste minor release is 5, versie 9.6.5.

Major release
Een major release bevat naast wijzigingen aan de code ook wijzigingen op het interne formaat van systeem tabellen en de structuur van de databestanden. Het zijn meestal complexe aanpassingen waarin niet wordt voorzien in backward compatibiliteit voor de opgeslagen informatie.

Minor release
Voor deze major release worden patches uitgebracht, genaamd minor releases. De minor releases bestaan alleen uit bugfixes voor security en data-corruptie gerelateerde bugs.

Deze release notatie veranderd vanaf PostgreSQL Release 10, versie 10.0. De major release wordt dan aangeduid middels het eerste getal en de minor release met het een tweede getal. Conform de huidige planning komt de eerste minor release beschikbaar in November 2017 als versie 10.1.

Het advies van Axis into ICT is: installeer altijd zo snel mogelijk de laatste minor release.

Release schedule
Het streven van de community is elke kwartaal een minor release volgens een vast schema op te leveren. De planning is elke tweede dinsdag in de maanden Februari, Mei, Augustus en November een minor release vrij te geven.

Release Roadmap
Een major release komt, terugkijkend naar eerder release data, gemiddeld éénmaal per jaar beschikbaar. Eerste volgende major release is versie 10.0. Deze staat gepland voor het derde kwartaal van 2017.

Major release data:

  • Q3 2017

Minor release data:

  • 9 November 2017
  • 8 Februari 2018
  • 10 May 2018

EOL Support
Deze maand stopt de ondersteuning van PostgreSQL 9.2 en valt buiten het support, er worden dan geen nieuwe minor releases meer uitgebracht. Wij adviseren onze klanten zo snel mogelijk naar een hoger major release 9.6, te migreren inclusief de meest recentste minor release 5, versie 9.6.5.

assets/uploads/img/2017/pg.png

Referenties:

Scroll to Top