PostgreSQL databasebeheer (Postgres DBA)

Wat weet u van uw PostgreSQL databases?

In bijna iedere organisatie is er aandacht voor de verschillende Microsoft SQL Server en Oracle Databases. Of het nu gaat over de backup, performance , inrichting of patching er is altijd iemand die het in zijn taken pakket heeft deze omgevingen gepaste aandacht te geven. Meestal geven we deze persoon de functie: ‘Database Administrator’.

De laatste jaren zien we steeds meer RDBMS oplossingen voor serieus (bedrijfskritisch) gebruik die uit de Opensource markt komen. Enkele namen die hierbij naar voren komen zijn, MySQL, MariaDB en PostgreSQL.

Vaak komen deze systemen ongemerkt, als onderdeel van een applicatieoplossing, bij een organisatie binnen. Echter in tegenstelling tot de ‘traditionele’ RDBMS-en wordt geen aandacht besteedt aan opleiding, kennisopbouw en het inrichten van beheer op deze nieuwe omgevingen.

Recentelijk zijn we meerdere gevallen tegen gekomen waar een bedrijfskritische applicatie draait op basis van een PostgreSQL database maar kennis en visie omtrent dit database platform ontbreekt. Hierdoor zijn dergelijke omgevingen een black box die niet beheerd wordt. Dit met alle (potentiële) gevolgen van dien.

Vanuit de gedachte dat data het centrale kapitaal is van een organisatie is dit een ongewenste situatie. Ook voor uw PostgreSQL database en andere opensource databases is het van belang vooraf na te denken over de vragen als:

  • versie beheer en patchbeleid
  • inrichting
  • backup en recovery
  • beschikbaarheid en uitwijk
  • performance
  • ondersteuning
  • configuratiebeheer
  • …..

Om deze aspecten de passende aandacht te kunnen geven, is een combinatie van applicatie/organisatiekennis en gedegen database specifieke kennis noodzakelijk. Als er geen gefundeerde keuzes worden gemaakt, wordt er omgaan met de data met een houding ‘het zal wel loslopen’.
Kortom bent u op de hoogte van de PostgreSQL (en andere) databases in uw organisatie? En weet uw hoe ze zijn ingericht en worden beheerd?

Scroll to Top