PostgreSQL 16 wat is nieuw?

Jaarlijkse niet PostgreSQL Release: PostgreSQL 16 is beschikbaar!

PostgreSQL, één van de populairste open source RDBMS, komt ieder jaar met een nieuwe versie en garandeert zo een constante en voorspelbare ontwikkeling van dit platform. Op 14 september is versie 16 vrijgegeven. Omdat met het jaarlijks beschikbaar komen van een nieuwe versie er ook afscheid worden genomen is het relevant up-to-date te blijven. Hiervan geven we ieder kwartaal bij het uitkomen van de minor release een overzicht. PostgreSQL 11 zal vanaf november a.s. geen nieuwe updates meer ontvangen. Dan zijn alleen de releases 12 t/m 16 ondersteund.

Een vlugge scan van de nieuwe features doet vermoeden dat voor de meeste organisaties er niet een urgente noodzaak is te upgraden naar deze nieuwe release. Toch kan het geen kwaad te kijken naar de ‘new features’:

  • Zoals altijd zijn er weer verschillende optimalisaties in de optimizer doorgevoerd.
  • Hetzelfde geldt met betrekking tot het essentiële vaccuum proces.
  • Uitbreiding van de PG_STAT_* informatie waardoor veel monitoring en tuning betere data ter beschikking heeft.
  • pg_hba.conf configuratie is uitgebreid waardoor er meer en makkelijkere mogelijkheden zijn te specificeren wie waarvandaan een verbinding mag maken.
  • Er zijn verschillende verbeteringen in psql.
  • Verbeteringen op het gebied van de foreign data wrappers.
  • Veranderingen in privileges mechanismen.

De lijst van nieuwe features is niet schokkend, maar toont wel de levendigheid van de PostgreSQL community en de ontwikkelingen op dit gebied. Hiermee is er ook niet per se een directe noodzaak om op (zeer) korte termijn naar PostgreSQL 16 te migreren.

PostgreSQL 16 wat is nieuw

Eigen versies van diverse leveranciers zullen volgen.

De laatste versie kan hier gedownload worden. Op 9 november staat de eerst volgende minor release gepland. Ons advies is in ieder geval tot na dat moment te wachten voordat PostgreSQL 16 echt in productie wordt genomen.

We hopen dat we je met dit artikel, “PostgreSQL 16 wat is nieuw?”, op weg bent geholpen. Mocht je hulp nodig hebben of je hebt vragen n.a.v. dit artikel, laat het ons dan weten.
PostgreSQL 16 wat is nieuw

Scroll to Top