Oracle Standard Edition 2: bruikbaar of niet?

Nu veel organisaties aan de vooravond staan van de overgang naar Oracle 12c (Release 1 of 2), is het ook voor de organisaties met Oracle Standard Edition (SE) of Oracle Standard Edition One (SE1) noodzakelijk hun licenties te converteren naar Oracle Standard Edition 2 (SE2) of te upgraden naar Oracle Enterprise Edition (EE).

Voor de juiste keuze is het belangrijk te begrijpen wat de (gewijzigde) beperkingen zijn van Oracle SE2 in vergelijking tot Oracle SE en/of Oracle SE1. 
Wij zetten de bestaande en nieuwe beperkingen op een rij:

  • Beperkte functionaliteit t.o.v. Oracle EE. Deze beperking is gelijk voor alle SE releases.
  • Oracle RAC is beschikbaar in Oracle SE en Oracle SE2 zonder aanvullende licentie.
  • Oracle SE mag maximaal op 4 sockets draaien, Oracle SE1 en SE2 op maximaal 2 sockets.
  • Oracle SE2 is beperkt tot ‘16 concurrent user threads‘
  • In geval van RAC gelden de 16 threads van SE2 voor beide servers (dus 8+8) en voor SE de beperking van 4 cores voor het hele cluster.

Nieuw in SE2 is de reductie van 4 naar 2 cores (t.o.v. Oracle SE) en de beperking van maximaal 16 concurrent user threads. 
Dit laatste betekent dat er op enig moment niet meer dan 16 user sessies tegelijk actief kunnen zijn. Oracle handhaaft zelfstandig deze beperking zonder dat er enige configuratie of hardware beperking voor nodig is.

Is deze nieuwe beperking van maximaal 16 user sessies (threads) een probleem? 
Dat hangt natuurlijk af van de organisatie en het type database. Laten we het aan de hand van tweetal voorbeelden bekijken.

Voorbeeld 1:
De huidige database server heeft 4 quadcore processoren met multithreading. Deze server draait één database.

Hiermee zijn er voor de database 16 cores (32 virtual cores) beschikbaar. Hiermee kunnen er maximaal 32 Oracle threads actief zijn. Dit is inclusief de Oracle ‘background processes’. Als de applicatie/database regelmatig de gehele CPU gebruikt zijn de 16 cores noodzakelijk voor deze database en is het zeer waarschijnlijk dat de beperking van Oracle SE2 tot (performance) problemen zal leiden.

Voorbeeld 2:
De huidige database server heeft 4 quadcore processoren met multithreading. Op deze server draaien 15 databases, die allemaal een gelijkwaardig deel van CPU belasting voor hun rekening nemen en een gelijkwaardig aantal actieve user sessies hebben.

Hiermee zijn er voor de database 16 cores (32 virtual cores) beschikbaar. Hiermee kunnen er maximaal 32 Oracle threads actief zijn. Dit is inclusief de Oracle ‘background processes’. Omdat deze gelijkelijk verdeeld zijn over de verschillende databases zijn de 16 cores niet op enig moment noodzakelijk voor één database. Hiermee is beperking van Oracle SE2 geen probleem.

Samenvattend betekent dit dat als je een database momenteel op een machine draait die het mogelijk maakt om meer dan 16 user sessie tegelijk actief te hebben en dat gebeurt ook daadwerkelijk? Dan is de beperking van Oracle SE2 een issue. 
Is de huidige machine kleiner, of draaien er (veel) meer databases die de capaciteit onderling verdelen dan is de beperking van Oracle SE2 geen probleem.

Zie ook:

Een leuk artikel over Oracle SE2 is hier te vinden.
Of dit artikel over kosten van Oracle in de Cloud van AWS of Oracle in de Cloud van Azure.

Scroll to Top