Oracle op Microsoft of Linux?

Oracle op Microsoft of Linux? De keuze tussen MS Windows en Linux als platform voor je Oracle database wordt vaak een belangrijke keuze beschouwd. De afgelopen jaren is deze bijna tot religieuze proporties uitgegroeid. Laten we daarom eens een historisch perspectief nemen. Oracle is initieel uitgekomen op VAX/VMS maar al snel na de introductie herschreven in C en daardoor relatief eenvoudig te porten naar andere platforms. Als gevolg daarvan kwam Oracle beschikbaar op enkele tientallen platforms.

De Microsoft platforms zijn relatief laat aan dit gezelschap toegevoegd. Met de komst van Windows naar het serverplatform en de toenemende populariteit van x86 hardware, is ook Oracle sterk gaan inzetten om de database op de bekende stabiele en betrouwbare manier op deze omgeving te laten draaien. Na een stroeve start was Oracle op Windows een volwassen variant en daarmee geschikt voor de typische Windows klant.

In de eerste jaren van deze eeuw heeft Oracle de ondersteuning op veel platformen afgebouwd waaronder veel *nix platformen. Eerst door vermindering van porting- en ontwikkelactiviteiten en later door de ondersteuning geheel te stoppen. Als gevolg hiervan is het aantal ondersteunde platformen sterk afgenomen. Veel organisaties hebben dat ervaren doordat ze een platformmigratie hebben moeten doormaken voor hun Oracle omgeving.

Als gevolg van de reductie van het aantal platformen is de keuze tegenwoordig redelijk binair: Linux of Windows. Als we kijken naar de meest voorkomende keuzecriteria en bijbehorende argumenten dan herkennen we meestal:

 • Kennis
  Niet in iedere organisatie is kennis van de *nix platformen en Windows in gelijke mate aanwezig. Door te kiezen voor het platform waarvan voldoende kennis aanwezig is, kan een stabiele omgeving beter gegarandeerd worden.
 • Standardisatie en beheergemak.
  Door te kiezen voor een standaard OS is het beheer makkelijker te standardiseren en hoeft ook niet gekeken of allerlei beheertooling voor beide platformen aanwezig is. Dit heeft een positief effect in de organisatie.
 • Kosten
  Ten faveure van beide keuzes worden vaak kostenvoordelen aangevoerd. Of het nu om licentie- en supportkosten van het OS, opleidingkosten of kosten van de bijbehorende tooling gaat. De vergelijking is niet eenduidig.
 • Technisch aspecten (zoals performance).
  Linux en Windows zijn sterk verschillende Operating Systems met ieder specifieke voor- en nadelen. Een simpele zoektocht op het internet toont voorstanders van beide keuzes, ieder met zijn argumenten.

Wat in de vergelijking vaak niet wordt meegenomen is de vraag: wat doet Oracle zelf? Vooral op dit gebied is er door de jaren veel veranderd. Een belangrijke ontwikelling is dat Oracle zelf mee ontwikkelt aan Linux en daar zijn eigen distributie heeft. Oracle gebruikt deze Linux variant als het platform voor ontwikkeling en voor haar cloudoplossingen.

Hiermee heeft Oracle zelf een duidelijke keuze gemaakt.

Hoe zijn de ervaringen van Oracle op Windows in de praktijk?
Nadat Oracle op Windows zijn groeispurt had doorgemaakt, heeft het zich bewezen als een zeer betrouwbare en bruikbare distributie. Met ingang van Oracle 12.2 zien we echter enkele ontwikkelingen die ons zorgen baren:

 • Nieuwe releases en patches komen op het Windows platform fors later ter beschikking dan op de *nix platformen. De achterstand lijkt te groeien. Dat vinden wij een potentieel security probleem.
 • De laatste jaren lopen we steeds vaker tegen problemen aan met patch(bundle)s op het Windows platform, die we niet tegen komen op de *nix versie.
 • Met steeds grotere regelmaat komen we problemen tegen die raken aan Windows specifieke aspecten zoals de rechtenstructuur en de Windowsservices. Bij ons onstaat de indruk dat er niet goed getest is.
 • Oracle stopt met Windows specifieke functionaliteit. Zo wordt Oracle Failsafe een populaire en goed werkende HA-oplossing beeindigd. Het alternatief is een complexere generieke oplossing die ook nog nadelige licentieconsequenties heeft (de kosten stijgen).

Deze zaken zorgen er voor dat het steeds lastiger is geworden op Windows een gelijke, stabiele omgeving neer te zetten als op de *nix platformen. Het lijkt er op dat Oracle steeds minder prioriteit aan het geven is aan de distributie op Windows.

Waar tot voor kort organisatie specifieke en eventueel persoonlijke voorkeuren doorslaggevend konden zijn in de beslissing welk platform gekozen werd, ligt die realiteit anders. De nadruk moet liggen op een stabiel, veilige en voorspelbare keuze voor het database platform. Gezien de recente ontwikkellingen is dat Linux. Windows als platform voor de Oracle database beschouwen we niet meer als een betrouwbare toekomstbestendige keuze.

Hiermee is Oracle op Windows niet meteen een gevaarlijke onwenselijke situatie, maar we beschouwen dat niet meer als de beste keuze.

We hopen dat we je met dit artikel, ” Oracle op Microsoft of Linux?”, op weg bent geholpen. Mocht je hulp nodig hebben of je hebt vragen n.a.v. dit artikel, laat het ons dan weten.

Gerelaateerd aan dit artikel: lees ook Oracle 19 New Features

Scroll to Top