Oracle licenties in de Cloud (Azure en AWS)

Steeds meer klanten overwegen (een deel van) hun infrastructuur in de Cloud onder te brengen, PaaS, SaaS, DaaS en andere *aaS proposities spelen hierbij een rol. De vraag is vaak: wat is de impact van de overgang naar Cloud voor mijn Oracle licenties? 

Hieronder zijn kort de meest voorkomende scenario’s op een rij gezet:

 • Software as a Service (SaaS)
  Je besteedt de gehele applicatie uit aan een leverancier. Hiermee wordt het beheer en licentiëring van de gehele applicatie stack geheel in de handen van een externe leverancier gelegd. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de eventueel benodigde Oracle licenties. De licenties die je in het verleden gebruikte voor deze database(s) zijn nu vrij om elders in te zetten.
 • Database as a Service (Daas)
  Je wilt database functionaliteit afnemen bij een Cloud leverancier zonder na te denken over het beheer en andere aspecten. Essentieel kies je voor een database om tegen aan te praten. Dit kan op dit moment voor Oracle database alleen in de Oracle Cloud. Je neemt hier je licentie af als onderdeel van je maandelijkse bedrag. Dit is momenteel (nog) niet mogelijk bij andere Cloud aanbieders als AWS en Azure.
 • Infrastructure as a Service (IaaS)
  Je neemt machinecapaciteit af bij één van de Cloud leveranciers en daarop is de Oracle (database) software geïnstalleerd.  In deze situatie ben je zelf verantwoordelijk voor de licenties. In principe gelden hierbij dezelfde regels als bij on-premise’, maar er zijn nog wel wat extra aandachtspunten.

Hiermee is duidelijk dat de inzet van Oracle licenties af hangt van de manier waarop naar de Cloud wordt gegaan.  Laten we de haken en ogen eens bekijken. 

Dit kan mede aan de hand van het door Oracle  vrijgegeven document : http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/cloud-licensing-070579.pdf
Als dit document wordt doorgelezen vallen er een aantal zaken op die zeer relevante voor licentieaspecten:

 • Allereerst ziet Oracle alleen Azure en Amazon (EC2  en RDS)  als erkende Cloud platformen.  Bij andere Cloud platformen gelden dus de standaard licentieregels. Hiermee is de licentieverantwoordelijke verplicht de onderliggende fysieke footprint te licentiëren. Daar zit dus een fors risico.
 • Er wordt een andere core factor gebruikt voor de Cloud omgevingen dan voor de fysieke omgevingen. In essentie betekent het dat één core één processor licentie vereist, onafhankelijk of er hyperthreading is enabled.
 • Voor Standard Edition 2 geldt dat per virtuele machine, per 4 vCPUs  er één processorlicentie nodig is.
 • de NUP licenties kennen specifieke rekenregels die we hier verder onbesproken laten.

Als deze aspecten op een rij worden gezet betekent dit dat voor een gelijke footprint er in de non-Oracle Cloud meer licenties ingezet moeten worden voor een gelijkwaardige infrastructuur dan bij een on-premise oplossing.

Uitzondering op de bovenstaande regels bestaat als er besloten wordt om van de Oracle Cloud gebruik te maken. Hier is naast de normale licentie regels de mogelijkheid om te betalen ‘naar gebruik’.

Samenvattend kan opgemerkt worden dat, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, bij het migreren van een database workload naar de Cloud de licenties een serieus aandachtspunt blijven.

Scroll to Top