Oracle licenties en VMWare 5.1

Het licentiebeleid van Oracle in combinatie met VMWare is al vele jaren bij menig koffiemachine onderwerp van gesprek. De wijzigingen in de uitleg van de regels door Oracle speelt daarin een belangrijke rol.

In de laatste jaren was de praktijk dat als je Oracle installeert op een VMWare cluster dat dan alle CPU’s en cores waarop dat cluster gedefinieerd is van Oracle licenties voorzien moeten zijn. Dit met als uitleg dat je de Oracle-VM op elk van deze cores kan laten draaien. In de praktijk resulteert dit dan in een apart cluster voor de Oracle servers binnen een vCenter omgeving.

Met ingang van VMWare 5.1 is het technisch mogelijk een VM van het ene cluster naar het andere cluster te verplaatsen binnen een vCenter omgeving. Er zijn situaties bekend waar Oracle op basis van deze nieuwe functionaliteit heeft geconcludeerd dat alle VMWare hosts binnen de vCenter omgeving gelicenseerd moeten zijn.

Hiermee is dus de facto een verandering van het licentiebeleid ingetreden voor Oracle op VMWare. Het is ons onduidelijk waarop dit exact is gebaseerd en of het juridisch steek houdt. Maar de meeste klanten zullen het daar niet op aan willen laten komen. Het gaat er nu om hoe het best met de nieuwe situatie omgegaan kan worden.

Argument van Oracle voor de nieuwe interpretatie is dat alle hardware waarop Oracle (kan) draaien gelicenseerd moet zijn. Om problemen te voorkomen is het zaak de beschikbare hardware voor Oracle te beperken en dit zo goed mogelijk vast te leggen met o.a. vmware logging dat achteraf bewezen kan worden dat andere hardware niet beschikbaar en/of gebruikt is geweest.

Op basis van een goede logging zijn cases met Oracle beslist.

Samenvatting

Het gebruik van VMWare is gemeengoed. Denk goed na hoe je Oracle gebruikt in een VMWare omgeving. Je hoeft niet persé heel veel licenties te kopen als je de juiste dingen doet. 

Scroll to Top