Oracle database licentiekosten op AWS RDS

Oracle licentiekosten op AWS RDS

De Oracle database licentiekosten op AWS RDS.
Oracle is roemrucht om zijn licentiemodel en de bijbehorende kosten. Vaak wordt ‘de Cloud’ genoemd om problemen op dit gebied op te lossen. Voor de Oracle database is Amazon RDS for Oracle één van de cloud oplossingen. Maar hoe zit het nu met de Oracle licentiekosten van Amazon RDS?

Wat biedt Amazon RDS for Oracle?
Als je in AWS een database aangemaakt hebt, heb je de volledige database functionaliteit. Het gehele infra beheer, ook dat van de database, wordt door AWS afgehandeld. Je hebt als gebruiker/DBA dus geen toegang tot het OS en bijvoorbeeld je alert.log is alleen via de door AWS geleverde interfaces beschikbaar. Binnen de database is de ‘normale’ database functionaliteit bruikbaar. Hiermee is het prima geschikt voor een ‘standaard applicatie’ zonder allerlei specifieke inrichtings- en beheereisen.

Bij het maken van een RDS Oracle database is de grote vraag: wat is de prijs van Amazone RDS for Oracle en hoe regel je het met Oracle licenties?
AWS biedt hiervoor twee modellen:

Bring Your Own License (BYOL)
License included (LI)

In het eerste geval zijn je normale licenties bruikbaar, die je ook on premise had. Ook kan je nog gewoon calls loggen bij Oracle Support, je betaalt namelijk nog gewoon support.
In het tweede geval (License included) neem je via AWS subscription licenties af. Daarmee loopt ook je support via AWS. Deze optie bestaat alleen voor Oracle SE1/SE2, dus niet voor Oracle Enterprise Edition.

Belangrijke vraag is nu: hoe verhouden de licentiekosten zich tussen beide opties?
Hierbij baseren we ons op de kosten in US$ zoals die op het moment van schrijven op internet gevonden kunnen worden (augustus 2020). Waar het voor de algemene strekking handig is zullen bedragen afgerond worden.

Onderstaand wordt een voorbeeld berekening gemaakt voor beide modellen. Voor de berekening is uitgegaan van een Oracle SE2 databaseomgeving van 4 Amazon vCPU. Hiervoor is volgens ‘Licensing Oracle Software in the Cloud Computing Environment’ 1 SE2 CPU licentie nodig. Daarom zijn wij uitgegaan van een ‘db.t3.xlarge’ database instance binnen AWS. Voor de vergelijking gaan we uit van een Single-AZ inrichting. Hiermee is er geen vorm van uitwijk of redundantie geregeld. Omdat bij Amazon de prijzen verschillen afhankelijk van de locatie, is uitgegaan van locatie Frankfurt. Deze locatie is gekozen omdat deze waar het om eventuele privacy wetgeving e.d. gaat vergelijkbaar is met Nederland (en op dit moment door AWS) geen Nederlandse locatie wordt aangeboden).

Model 1: BYOL   
Initiële aanschaf licentie  $ 17.500
Jaarlijks support  $   3.850
 
Model 2: LI   
Totale AWS kosten per uur bij BYOL  $   0.320
Totale AWS kosten per uur bij LI  $   0.656
Licentie per uurBYOL – LI kosten $   0.336
Licentie per jaar365*24* $ 0.168 $   2.944

Op basis van deze gegevens blijkt een RDS instance op licentie ongeveer de 75% te kosten van het draaien van eigen licenties. Het speciaal aanschaffen van licenties lijkt helemaal onzinnig. Belangrijk is te beseffen dat we ons hier alleen bezig houden met de licentiekosten, alle andere (variabele) kosten die aan het gebruik van een cloud platform vast zitten zijn buiten beschouwing gelaten.

Let op!: Er vindt hier een vergelijking van Amazon RDS for Oracle met één instance plaats.

Om het effect op de licentiekosten van meerdere instances te vergelijken is een bredere blik nodig. Hiervoor moeten de licentieregels traditioneel weer kritisch bekeken worden. In ons artikel Oracle licenties in de Cloud (Azure en AWS) wordt een basis uitleg gegeven. In deze situatie is het niet duidelijk als in voorgaande doorrekening.

Referenties
http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/cloud-licensing-070579.pdf
https://aws.amazon.com/rds/oracle/pricing/

Scroll to Top