Oracle 18: wijziging in versienummering van Oracle

Tijdens uw vakantie heeft Oracle twee veranderingen doorgevoerd die voor u belangrijk kunnen zijn om te weten. Het betreft de naamgeving van de Oracle producten en de patch methodiek voor deze producten.

Oracle releases

Voordat we u informeren over deze nieuwe methodiek blikken we eerst terug op de huidige methodiek, de gebruikte termen en het concept. De producten van Oracle worden aangeduid volgens een naam conventie. In onderstaand paragraaf wordt deze conventie toegelicht voor de Oracle database.

De afgelopen decennia heeft Oracle de volgende major releases van database programmatuur uitgebracht; 8i, 9i, 10g, 11g en 12c. Elke major release, vanaf Oracle 10g, start met een eerste maintenance release aanduiding namelijk 10.1, 11.1 en 12.1. In de volksmond wordt deze release 1 genoemd. Bij een update op de major release, een zogenaamde maintenance release (release 2), wordt deze aanduiding verhoogd naar 10.2, 11.2 en 12.2.

Vanaf versie 11.2 zijn er geen eerste of tweede releases meer, ondanks de aanduiding. Elke release is een Full Release. Sindsdien zijn er twee Full Releases beschikbaar gekomen: versie 12.1 en 12.2. Een Full Release wordt aangeduid door de eerste drie cijfers b.v. 11.2, 12.1 en 12.2. Naast major en maintenance releases zijn er ook de patchsets. De patchsets worden aangeduid met een specifiek component nummer. Elke maintenance release start met patchset aanduiding één. Bijvoorbeeld 11.1.0.1 en 11.2.0.1, genaamd base release. De Oracle database 11.2.0.4 notatie staat dus voor major release 11 en maintenance level 2 voorzien van patchset 11.2.0.4.

Voor databases vanaf Oracle 12.2.0.1 gaat deze notatie veranderen.
Bij de nieuwe notatie wordt de database release aangeduid met de laatste twee cijfers van het jaar waarin deze beschikbaar komt. De eerste databaseversie met deze notatie is Oracle 18 en dat is de reeds geplande patchset 12.2.0.2 op de major release 12.2.0.1. De daaropvolgende Oracle 19 is de patchset 12.2.0.3. 

Tot nu toe is nog onduidelijk of Oracle deze aanduiding ook intern in de database gaat hanteren? In het verleden hebben we gezien dat dit niet altijd zo structureel wordt doorgevoerd en dat er met twee aanduidingen werd gewerkt. In dat geval krijgen we te maken met aanduidingen als Oracle 18 versus 12.2.0.2 en Oracle 19 versus 12.2.0.3.

Oracle Patches

Net als voor de Oracle database releases is vanaf Oracle 12.2 er een nieuwe patch methodiek geïntroduceerd en deze is alleen van toepassing op alle databases vanaf release 12.2.0.1 en hoger.

Hoe was de methodiek tot nu toe? 
Hoogstwaarschijnlijk kent u de termen ‘Patchset’, ‘Patchset Update’, en ‘Database Bundle Patch’. De termen patches en updates en alle afgeleide namen als patchsets, patchset updates (SPU), Bundle Patches (BP) en Security Patch Updates (PSU) zijn erg verwarrend. Deze aanduidingen blijven nog bestaan voor alle database release voor Oracle 12.2.0.1.

Met ingang van Oracle base release 12.2.0.1 worden Release Updates (RU) en Release Update Revisions (RUR) uitgebracht.
De naamgeving van de RU en RUR is eenvoudig en duidelijk namelijk:
Release Update (RU) – Database Release Update 12.2.0.1.170717
Release Update Revision (RUR) – Database OCT2017 Release Update Revision 12.2.0.1.171017

Een Release Update komt overeen met de bestaande Bundle Patch (BP) en de Release Update Revision met de Patch Set Update (PSU).
Een RU en een RUR wordt ieder kwartaal vrijgegeven nl. in de maanden januari, april, juli en oktober, gelijktijdig met de SPU, de PSU en de BP.
Voor Oracle Database releases 11.2.0.4 en 12.1.0.2 worden ieder kwartaal nieuwe patches en updates (SPU/PSU en PSU/BP) uitgebracht conform de oude notatie.

Het advies van Axis into ICT is: installeer altijd de laatste BP voor 12.1.0.2 databases, de recentste PSU voor 11.2.0.4 databases en voor de Oracle 12.2.0.1 de laatste Release Update (RU).

Referenties:

  • Master Note for Database Proactive Patch Program (Doc ID 756671.1)
  • Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases (Doc ID 2118136.2)
  • Release Schedule of Current Database Releases (Doc ID 742060.1)
  • Release Update and Release Update Revisions for Database Proactive Patch Program (Doc ID 2285040.1)
  • Oracle Database – Overview of Database Patch Delivery Methods (Doc ID 1962125.1)
Scroll to Top