Pas op! met yum installeer je vaak oude versies

Pas op! met yum installeer je vaak oude versies. Vanuit onze Oracle expertise dringen we bij onze klanten er steeds op aan om mee te lopen met de ondersteunde versies. En de meeste DBA’s zijn zich ook sterk bewust van de noodzaak om mee te lopen. Omdat je met Oracle nadrukkelijk een specifiek versie download is het voor de DBA niet moeilijk vast te stellen welke versie geïnstalleerd wordt.

Maar de vraag is hoe dat voor andere (R)DBMS-en geldt. Zeker nu er steeds meer open source systemen worden gebruikt is het belangrijk te weten welke versie je installeert. Laten we eens kijken als we een OEL 7.9 omgeving hebben welke versie van enkele veel gebruikte DMS-en geïnstalleerd worden:

PostgreSQL:

# yum install  postgresql
Loaded plugins: ulninfo
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package postgresql.x86_64 0:9.2.24-7.el7_9 will be installed
…

We zien hier dat PostgreSQL 9.2 geinstalleerd wordt. Als we kijken op postgresql.org blijkt dat 9.2 in 2017 (!) zijn final release heeft gehad en dus al ruimschoots niet meer ondersteund is. De huidige release is PostgreSQL 13.

MySQL:

# yum install mysql
Loaded plugins: ulninfo
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mariadb.x86_64 1:5.5.68-1.el7 will be installed

In de lifetime support policy van Oracle staan de EOL van de enterprise versie van MySQL 5.5 al sinds 2015 (!) niet meer onder de normale support valt. Dit geldt ook voor de beperktere community release. De huidige release is is 8.0.26

MariaDB:

# yum install mariadb
Loaded plugins: ulninfo
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mariadb.x86_64 1:5.5.68-1.el7 will be installed

Voor het aan MySQL gerelateerde wordt ook de 5.5 versie geïnstalleerd. Volgens het overzicht op mariadb.com blijkt deze release beëindigd in 2020. De huidige release is 10.6.

MongoDB:

Voor mongoDB is er geen standaard installatie repository in de Linux omgeving aanwezig.

Hoe komt het nu dat je bijna automatisch een antieke release installeert in plaats van de meest actuele versie? In het algemeen zal er niemand zijn die op dit moment Oracle 11.2 zal proberen te installeren op een nieuwe server. Waarom dan wel MySQL 5.5? Of PostgreSQL 9.2? Dit heeft alles te maken me de standaard aanwezige en geactiveerde yum repositories. Deze repositories verwijzen voor de installatie van de software naar een library die niet bepaald vooruitstrevend is.

We zien in de dagelijkse praktijk dat (mede) hierdoor veel omgevingen met eens sterk gedateerde omgeving zitten. De oplossing is simple. Zorg dat je voor je de software installatie doet ook de juiste repositories aangehaakt zijn. Als je het reglematig doet een ABC-tje. Als je er zelden mee te maken hebt syntactisch geneuzel.

Zoals zo vaak geldt ook hier bezint eer ge begint…

We hopen dat we je met dit artikel, Pas op! met yum installeer je vaak oude versies, op weg bent geholpen. Mocht je hulp nodig hebben of je hebt vragen n.a.v. dit artikel, laat het ons dan weten.

Gerelaateerd aan dit artikel: lees ook Oracle 19 New Features

Scroll to Top