De database in de cloud, doen of niet?

Bestanden in de cloud plaatsen zijn we ondertussen gewend. Maar je database (en applicatie) in de cloud plaatsen is nog geen gemeengoed. Moet je de database in de Cloud plaatsen of niet? Waar moet je rekening mee houden als het gaat om het verplaatsen van je data van on-premise naar de cloud? Na jaren voorzichtig verkend te hebben zijn steeds meer organisaties bereid om een cloudoplossing als een serieus alternatief te kiezen voor eigen hardware en een eigen datacentra. Hierbij zijn er natuurlijk de variaties van IaaS, PaaS en SaaS. Maar in de meeste gevallen zal het (voorlopig nog) een combinatie van de drie zijn.

De argumenten voor de cloud lopen sterk uiteen van kosten(beheersing) tot betere (data) veiligheid en performance en soortgelijke grootheden. Axis into ICT heeft veel situaties onderzocht en vele (grotere en kleinere) organisaties geadviseerd. In dit artikel wordt kort op een aantal veelgehoorde argumenten ingegaan.

Kosten
De vervanging van hardware en de kosten van (database) licenties zijn kosten die flink op de begroting drukken. Met het onderbrengen van de databases in de cloud vindt er een andere door rekening plaats. Het is geen investering meer maar het is een maandelijks abonnement. En dat ziet er in de boeken anders uit.
De complexe kostenstructuur van de diverse cloud providers leidt er toe dat simpele keuzes verregaande financiële consequenties kunnen hebben. Of een toegenomen load op een applicatie die aan het eind van de maand tot een fors hogere rekening leidt. Het is niet ongewoon dat een migratieproject naar de cloud direct gevolgd wordt door een downsizing project omdat de maandelijkse kosten toch uit de hand lopen. Iemand die een goede analyse kan doen op de rekening van bijvoorbeeld AWS kan daar een goede boterham mee verdienen.

Continuïteit en (Data) Veiligheid
Door gebrek aan capaciteit en kennis wordt de IT-infrastructuur vaak als kwetsbaar en niet veilig betiteld. De verplaatsing naar de cloud wordt dan als oplossing gezien. De recente brand bij ovhCloud in Straatsburg (lees op tweakers of in de franse media) geeft al aan dat dit ook niet zonder meer veilig is.
Als we zien dat een bedrijf als VEEAM software voor back-up van de cloud levert dan is het duidelijk dat de verantwoordelijkheid en inspanningen voor continuïteit en dataveiligheid ook in de cloud noodzakelijk. Sterker, naast dat er kennis moet zijn van de ‘eigen’ infrastructuur, is ook basis kennis nodig van de infrastructuur van de cloud provider. In het geval van ovhCloud is het belangrijk te beseffen dat vier datacentra naast elkaar staan. Je moet je goed realiseren wat de consequenties daarvan kunnen zijn bij een calamiteit.

Ontzorging
Als een van de grote voordelen van de cloud wordt het aspect ‘ontzorging’ vaak aangevoerd. Dit gaat zekere hoogte op, een deel van de onderhoudsactiviteiten zal overgenomen worden aan de cloud provider. Maar de delen die organisatie specifiek zijn, of uitstijgen boven de IaaS aanbieding daar zit nog steeds een eigen verantwoordelijkheid. Dus tot er volledig op SaaS wordt overgegaan is, blijft de zorg. Sterker: doordat er een gemengde situatie is, is er extra(!) aandacht vereist waarbij regie en coördinatie onmisbaar zijn. De vraag is hoe groot het voordeel van de ontzorging daadwerkelijk is.

Performance
In het normale datacenter zijn we gewend dat de verschillende hardware componenten verschillende performance karakteristieken hebben. Geheugen, CPU, IO allemaal worden die zorgvuldig gewogen afhankelijk van de noodzaak van verschillende applicatie systemen. Als je een IaaS of Paas omgeving opzet moeten al tijdens configuratie keuzes worden gemaakt die naderhand niet of lastig te wijzigen zijn. Daarnaast is de flexibiliteit die je bij je eigen infrastructuur heb vaak ver te zoeken. De meeste cloud providers bieden een beperkte combinatie van CPU/Memory en storage combinaties aan. Je moet moet dus kiezen voor een van hun standaard maten, dus een confectie oplossing in plaats van dat maatpak.

Flexibiliteit
Het tover argument voor de cloud is flexibiliteit. De capaciteit is op demand en dus zal je ook betalen op demand. De vraag is echter of die flexibiliteit er wel echt zo is. Voor je essentiële infrastructuur heb je 24×7 capaciteit nodig. En als je extra capaciteit nodig heb kan je dan zomaar opschalen? En wat zijn dan de beperkingen? De traditionele kleine lettertjes spelen ook hier een rol. Zo is bijvoorbeeld het opschalen van de storage in het aantal Tb geen probleem. Maar het aantal iops aanpassen blijkt meestal niet mogelijk zonder een nieuwe infrastructuur op te bouwen. Ook zitten er vaak beperkingen aan het opschalen van bijvoorbeeld de CPU en met name de snelheid waarin resources beschikbaar gemaakt kunnen worden. De vraag is dus welke flexibiliteit is nodig en is die ook beschikbaar.

Personeel
Veel organisaties hebben op dit moment problemen om het juiste personeel te vinden voor de beheertaken van de databases. Met het verplaatsen van het IT-landschap naar de cloud zou dit probleem opgelost worden. Maar is dit wel zo? Waar in een on-premise situatie je zelf verantwoordelijk bent voor de beheertaken worden deze in de cloud deels weggenomen. De vele specialistische uitvoerende functies verdwijnen daarmee. Daar voor in de plaats komt een rol die eufemistisch de regierol wordt genoemd. De algemene kreet regie verbergt wat deze functie inhoud. Omdat het niet technisch klinkt wordt deze rol vaak ingevuld door ene generalist. Maar het is juste deze persoon die het technisch en operationeel contact is naar de cloud leverancier. Om als waardige gesprekspartner te kunnen dienen moet deze naast diepgaande ook brede kennis hebben van het gehele applicatie landschap. Dus in plaats van diverse specialisten zoeken we nu naar een hoogwaardige duizendpoot.

Dus geen cloud?
Natuurlijk zijn alle argumenten voor de cloud geen onzin. En in de argumenten rondom Felxibiliteit, kosten, performance, ontzorging etc. zit in combinatie met de cloud wel degelijk een belangrijke kern van waarheid. Het is echter belangrijk te beseffen dat ook aan de cloud consequenties vastzitten. De zeker aanwezige voordelen hebben ook nadelen. Het wegen van de voor- en nadelen, het onder ogen zien dat het tijd en geld zal kosten tot een gewenste situatie te komen, is belangrijk Een naïeve overgang naar de cloud leidt zeker tot teleurstellingen.

Mocht je hulp nodig hebben of je hebt vragen n.a.v. dit artikel, laat het ons dan weten.

Scroll to Top